keep the ball rolling

  1. Fiil iyi bir işi devam ettirmek.
  2. sürdürmek, devam ettirmek.
  3. işe/faaliyete devam etmek, durmamak, faaliyeti sürdürmek.