key position

birini kilit bir noktaya getirmek Fiil
stratejik kilit mevki