1. (a) heyecanlandırmak, coşturmak.
    The coach keyed up the team for the big game. (b) hazırlamak,
    cesaret vermek.
    She was keyed up for the big game. (c) perdesini/tonunu yükseltmek.
kilide anahtar uydurmak Fiil