king's evidence

  1. savcılık delili: savcının sanık aleyhinde ileri sürdüğü delil. Kraliçe hükümdar ise:
    queen's evidence
    denir.
    turn king's evidence
    Brit. cezayı hafifletmek için suç ortağı aleyhinde tanıklık yapmak, suç ortağını ele vermek.