1. İsim, Sanat music video
music video İsim, Sanat

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir müzik ... görüntülenmiş şekli