know all men

  1. (vekâletname , vasiyetname) herkes bilsin ki
  2. İsim (bir kimsenin belirli bir husustaki irade ve muvafakatini açıkladığı belgelerdeki başlangıç sözleri