know someone from something

  1. Fiil birini birşey dolayısıyla tanımak
  2. Fiil birini bir yerden tanımak