knuckle bone

(insanda) parmak eklem kemiği. İsim
(dört ayaklı hayvanlarda) aşık kemiği. İsim