1. Bilgi Teknolojileri headphone
  2. earpiece
  3. earphone
  4. headset
  5. head phone
  6. earflap
  7. earlap
  8. hearing aid
stereo compatible headphone
headphone jack Bilgi Teknolojileri

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kulaklara soğuktan ... kumaş kılıf