1. cousin
  2. (male) cousin
side cousin
distant cousin
special cousins İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Teyze, dayı, ... ve kızı