devletler hukukuna karşı
devletler kamu hukuku
devletler hukuku tahtında
uluslararası deniz hukuku
uluslararası özel hukuk