1. Fiil yükle(t)mek, tahmil etmek.
  2. Fiil (boğazına kadar borca vb.) batmak, (bir yük altında) ezilmek.
    laden with debt: boğazına kadar borç içinde.
  3. Fiil (edilgen fiil olarak) dolmak, dolup taşmak.
    Trees laden with fruit: Meyve dolu ağaçlar.
  4. Fiil kepçelemek, (kepçe vb. ile) su doldurmak veya suyunu boşaltmak.
gemiyi yükletmek Fiil