last telecast

  1. bir reklam ya da programın televizyondan yayınlanacağı son tarih
  2. bir reklam ya da programının televizyonda yayınlanacağı son tarih