latent heat

  1. gizil ısı: sabit basınç ve sıcaklıkta bir özdeğin evre ya da örüt biçim değişimi gibi niteliksel dönüşümlerinde
    ısı biçiminde alınıp verilen erke.