1. İsim, Askerlik lançer
  2. İsim fırlatıcı, atıcı, fırlatan, atan (şey/kimse).
  3. İsim mancınık, katapult, fırlatma kulesi/rampası.
roket atan, piyade roket silahı. İsim
roket atanlarla mücehhez taşıt İsim