1. gözönüne sermek, açığa vurmak.
  2. açmak, açıkça ortaya koymak, soyup çıplak bırakmak.
    to lay bare to someone: (sırrı) birisine söylemek/açıklamak,
    ifşa etmek.
bir sır rı açıklamak Fiil
hakikati söylemek Fiil