lay off a risk

  1. Fiil (sigorta şirketi) reasürans yapmak
  2. Fiil mükerrer sigorta yaptırmak
  3. Fiil reasürans ile teminat altına alınmak
  4. Fiil bir reassüransı hesaplamak