lay one's case before a commission

  1. Fiil davasını bir kurula sunmak
  2. Fiil davasını komisyona sunmak