lay out in lavender

birini giydirip kuşatmak Fiil
iki dirhem bir çekirdek yapmak Fiil