1. (a) ertelemek, sonraya bırakmak, tehir/talik etmek.
    The vote will have to be laid over until next
    week. (b)
    ABD mola vermek, duraklamak, ara vermek.
    We'll lay over in Bursa for a few days and then drive to İzmir. (c) (üzerine/üzerini) kaplamak.
mola, duruş, duraklama, konaklama, dinlenme, aralık, fasıla. İsim
bir hafta ertelemek Fiil