learning curve

  1. öğrenme eğrisi (yeni bir işi yapmadaki gelişme oranı