leased property

  1. İsim, Hukuk mecur
  2. kiralanmış emlak
  3. kiralanmış mülk