leave in the cold

  1. Fiil ihmal etmek
  2. Fiil önem vermemek
  3. Fiil itina göstermemek
  4. Fiil boşlamak
  5. Fiil sermek
soru yu bir kenara bırakmak Fiil
bir soruyu bir kenara bırakmak Fiil