leave the chair

  1. Fiil başkanlıktan ayrılmak
  2. Fiil oturumu kapatmak
  3. Fiil toplantıyı tatil etmek