lender of last resort

kendi koşulları ile borç vermeye hazır olmak Fiil