length time

yeterli zaman süresi
aklın almayacağı kadar uzun zaman