Haber verirsin.
Haberim olsun.
haber vermek Fiil
hissettirmek Fiil