1. (a) ara/mola vermek, (işi/faaliyeti) geçici olarak durdurmak, (b) bir köşeye atılmak, işe yaramamak,
    âtıl kalmak, (c) (ilerdeki ihtiyaç için) bir kenarda durmak.