1. (a) boş/ekinsiz kalmak, (b) verimsiz/âtıl durmak, bir işe yaramamak.
    Bonds lying fallow in a safety deposit box.