1. (a) ertelenmek, tehir edilmek, sonraya bırakılmak, (b) askıda/muallâkta kalmak, (c) bir yana yatmak.
bir önergenin ertelenmesine izin vermek Fiil