limit liability

temel asgari sorumluluk
sorumluluk sınırı