1. Zarf lafzen
 2. Zarf harfi harfine, harfiyen, aynen, kelimesi kelimesine.
  translate literally . Carry out orders literally.
 3. Zarf gerçekten, cidden, hakikatte, aslında, gerçek/hakikî anlamda.
  What does the word mean literally?
  Bu sözcüğün asıl anlamı nedir?
 4. Zarf abartmasız, mübalâğasız, tam manasiyle, gerçeğe/hakikate uygun olarak.
  I was a literally penniless:
  I couldn't even make a phone call.
  He literally has to beg for his food: Geçinmek için tam manasiyle dileniyor.
 5. Zarf ciddî (olarak).
  I was joking, but he took me literally: Şaka yapıyordum, fakat o ciddiye aldı
  (ciddî zannetti).

  NOT: Literally
  sözcüğü bazen ifadeye kuvvet vermek için kullanılır ve “nerde ise, hemen hemen, âdetâ” anlamına gelir.
  The desk was literally buried in papers: Masa âdetâ kâğıtlara gömülmüştü. Mamafih, sözcüğün “gerçekten, abartmasız vb.” gibi asıl anlamına aykırı düşen bu tür kullanıştan kaçınılması tavsiye olunur.
harfi harfine aktarmak Fiil
bir cümleyi harfiyyen anlamak Fiil
bir cümleyi harfiyen anlamak Fiil