live by doing something

  1. Fiil birşey yaparak hayatını kazanmak
  2. Fiil birşeyle geçinmek
  3. Fiil birşey yaparak geçinmek