1. (bir şeyi) unut(tur)acak/affettirecek şekilde yaşamak, zamanla unut(tur)mak.
    to live down a slander:
    bir iftirayı unutturacak şekilde yaşamak.
    He made a mistake and couldn't live it down : Yaptığı hayatı ömrü boyunca unutamadı.
bir skandala göğüs germek Fiil