1. Denizcilik kana
  2. İsim su kesimi, yük çizgisi, hamule su kesimi: gemi yüklü iken dalacağı su düzeyini gösteren çizgi.
    Plimsoll
    line ile ayni anlama gelir.
su kesimi
yerel yükleme hattı
su kesimi