loblolly pine


  1. loblolly ile ayni anlama gelir. (a) bataklık çamı
    (Pinus Taeda): G ABD'de yetişen bir tür
    çam, (b) bu çamın kerestesi.