local authority

  1. yerel yetki
  2. yerel yönetim
  3. mahalli idare
  4. (Br) seçimle görevlendirilen mahalli idare teşkilatı ve bu teşkilatta ücretle çalışanlar
  5. mahalli makam
yerel idareler tarafından ihraç edilen tahvil
yerel yönetim tahvilleri İsim
yerel idarenin borç alması
(Br) kamu hizmetlerine yapılan sermaye yatırımlarını finanse etmek için mahalli idareler tarafından alınan borçlar İsim
mahalli idari makam
mahalli mülki amir İsim, Kamu Yönetimi
yerel eğitim müdürlüğü
il sağlık müdürlüğü
şehir planlama bürosu İsim
yerel imar ve iskân müdürlüğü