1. anlaşmazlığa/ihtilâfa düşmek, anlaşamamak, uyuşamamak, çatışmak.