1. özlemek, özlemini/hasretini çekmek, hasret kalmak, burnunda tütmek,
    k.d. iple çekmek.
    to long
    for home: yuvasını/evini özlemek.
    I am longing for my country: Memleketimi çok özledim.
    The children are longing for the holidays: Çocuklar tatili iple çekiyorlar.
özletmek Fiil
evi özlemek Fiil
sıla hasreti çekmek Fiil
evinıözlemek Fiil
birinin geri gelmesini çok istemek Fiil
(bir kimsenin bir şey yapmasını) candan istemek/dilemek, can atmak.
She longed for him to stay longer:
Onun daha fazla kalmasını candan istiyordu.
uzun yolculuğa çıkmak Fiil
uzun süreler için kiralamak Fiil
modası geçeli çok olmak Fiil
birini esir tutmak Fiil
uzun bir savaşa hazırlanmak Fiil
bir gemiyi uzun bir yolculuk için donatmak Fiil
öteden beri Zarf
ne zamandır Zarf
bunca zamandır
bir şey için fazla para vermiş olmak Fiil
otobüs için uzun süre beklemesi gerekmek Fiil
ağzında bakla ıslanmamak
gözleri yollarda kalmak Fiil