1. İsim yamyamların yediği insan eti (Maori ve Polinezya yerlilerince verilen ad).