1. İsim kafadan sallama/atma, at yarışında kazanma şansı en az olana pey sürme.
  2. İsim cür'etli girişim: tehlikeli fakat başarıldığı takdirde büyük ödül/çıkar getiren atılım.
  3. İsim uzaktan çekiş, telefoto.
asla, kat'iyen, hiç te.
They haven't finished by a long shot: Hiç de bitiremediler.
long shot.

not by a long chalk
Brit.- k.d. : hiç, asla, kat'iyen.
“Is he ready yet?” “No, not by a long chalk/shot.”