look after sb

birinin çıkarlarını gözetmek Fiil
birinin menfaatlerini korumak Fiil