look at sth

baktırmak Fiil
bir şeyi küçümsemek Fiil