look out for someone

  1. Fiil birine bakarak olmak
  2. Fiil birini aramak
  3. Fiil birini bulmaya çalışmak
  4. Fiil birine göz kulak olmak