look to someone for something

  1. Fiil birinden birşey beklemek
  2. Fiil birinden birşey ummak