1. (a) iyi/uygun/elverişli/müasit/münasip görünmek, yakışmak.
    Does this hat look well on me? (b)
    (şahıs) yakışıklı görünmek.
    He looks well in naval uniform. (c) sıhhatli/keyifli gözükmek.