lose a letter in detail

  1. Fiil bir mektubu bütün ayrıntılarıyla anlayamamak