lose one's head

  1. (a) tepesi atmak, çok öfkelenmek, aklı başından gitmek, şaşırmak, itidalini/soğukkanlılığını kaybetmek,
    pusulayı şaşırmak, (b) boynu vurulmak, kafası kesilmek.
  2. itidalini/soğukkanlılığını kaybetmek.