lose one's heart to (someone)

  1. (birine) âşık olmak gönül vermek, kalbini kaptırmak.