1. İsim kaybedilmiş/ümitsiz dava, başarı olanağı bulunmayan girişim/atılım.